05 sep 2020 13:09

Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Begroting en van Ambtenarenzaken David Clarinval akte van het monitoringverslag over het risico op overschrijding van de personeelskredieten van mei 2020.

In overeenstemming met omzendbrief nr. 676 van 20 december 2020 'Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2020 en 2021 en de personeelsenveloppes 2020 en 2021', zijn de resultaten van de monitoring van het risico van mei 2020 beschikbaar voor de vijf groepen die in de omzendbrief zijn gedefinieerd:

  • Enveloppes primaire uitgaven van de FOD’s en POD’s
  • Administratieve openbare instellingen en de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie
  • Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid
  • Federale Politie
  • Defensie