30 jun 2006 17:00

Federale politie

Aankoop van een centrale server voor de operationele implementatie van het Shengen-informatiesysteem van tweede generatie

Aankoop van een centrale server voor de operationele implementatie van het Shengen-informatiesysteem van tweede generatie

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael om een meerjarige overeenkomst van diensten uit te schrijven voor de aankoop, het beheer en het onderhoud van een centrale server. Die is bestemd voor de operationele implementatie van het Shengen-informatiesysteem van tweede generatie door de federale politie. Dankzij het systeem kan men nieuwe categorieën signaleringen en nieuwe alfanumerieke gegevens voor de bestaande categorieën gebruiken. Het geeft ook toegang tot biometrische gegevens en creëert koppelingen van signaleringen.