18 nov 2005 16:00

Federale Politie: strategische back-up

Aankoop van een strategische back-up-oplossing voor de federale politie

Aankoop van een strategische back-up-oplossing voor de federale politie

Op voorstel van de Heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse zaken, heeft de Ministerraad zijn goedkeuring gehecht aan het afsluiten van een opdracht tot inrichting van een strategisch back-up-centrum verwijderd van het rekencentrum van de federale politie om de continuïteit te waarborgen van vitale gecentraliseerde toepassingen in geval van een ramp of omvangrijke schade bij het rekencentrum. De uitwerking van de strategische back-up zal worden uitgevoerd door de aankoop van een volledige oplossing van het type "hot stand-by", dat gebruiksklaar alle gewone operationele behoeften dekt 24u/24 en dat in nood een haast onmiddellijke strategische back-up toelaat.