18 jan 2008 10:40

Federale politieraad

Aanwijzing van sommige leden van de Federale Politieraad

Aanwijzing van sommige leden van de Federale Politieraad

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de aanwijzing van sommige leden en plaatsvervangende leden van de Federale Politieraad.

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van:

 1. het College van procureurs-generaal om volgende personen te benoemen:
  • de heer Claude Michaux, procureur-generaal Bergen 
  • de heer Cédric Visart de Bocarmé, procureur-generaal Luik, als plaatsvervanger  
  • mevrouw Isabelle Panou, onderzoeksrechter Brussel, als plaatsvervanger
 2. de Raad van procureurs om de heer Bruno Bulthé, procureur des konings Brussel, te benoemen als plaatsvervanger van de heer Jan Poels, procureur des konings Turnhout. 
 3. de Adviesraad van Burgemeesters om de heer Freddy Thielemans,  burgemeester van Brussel, en de heer Stefaan Platteau, burgemeester van Dilbeek, te benoemen
 4. de Vaste Commissie van de Lokale Politie om mevrouw Catherine De Bolle, korpschef Politiezone Ninove, als plaatsvervanger te benoemen van de heer Dirk Van Nuffel, korpschef Politiezone Damme-Knokke-Heist.

De Federale Politieraad heeft als doel de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie advies te verlenen onder andere over het Nationaal Veiligheidsplan en de aanwijzing van de commissaris-generaal en directeurs-generaal van de Federale Politie. Daarnaast evalueert de raad regelmatig de werking van de Federale Politie en de korpsen van de Lokale Politie.  

Op dit ogenblik is professor Willy Bruggeman voorzitter van de raad. Naast de vertegenwoordigers van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie zijn de overige leden:

 • de heer Lode De Witte, gouverneur van Vlaams-Brabant
 • de heer Johan Delmulle, federaal procureur
 • de heer Jan Poels, procureur des konings Turnhout
 • mevrouw Viviane Joliet, onderzoeksrechter Luik
 • de heer Guy Jeanjot, burgemeester van Tellin
 • de heer Fernand Koekelberg, commissaris-generaal van de Federale Politie
 • de heer Dirk Van Nuffel, korpschef van de Lokale Politie Damme-Knokke-Heist