23 dec 2011 10:50

Federale politieraad

Aanwijzing van de leden van de Federale politieraad

Aanwijzing van de leden van de Federale politieraad

De ministerraad keurt de lijst goed met de leden van de Federale politieraad. Minister van Justitie Annemie Turtelboom legde de ministerraad hierover een ontwerp van koninklijk besluit voor.

Het mandaat van Lodewijk De Witte (gouverneur) en Jan Poels (procureur des konings) als effectief lid wordt voor vier jaar verlengd vanaf 20 november 2009.

Het mandaat van Viviane Joliet (onderzoeksrechter) en Dirk Van Nuffel (korpschef van de lokale politie) als effectief lid wordt verlengd van 20 november 2009 tot de datum van de ondertekening van dit kb.

Isabelle Panou (onderzoeksrechter) en Catherine De Bolle (korpschef van de lokale politie) worden voor vier jaar aangewezen als effectief lid vanaf de ondertekening van dit kb.

France Baeckeland (onderzoekrechter) en Nicholas Paelinck (korpschef van de lokale politie) worden aangewezen als plaatsvervangend lid voor vier jaar vanaf de ondertekening van dit kb.