07 nov 2003 16:00

Federale portaal

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, en de heer Peter Vanvelthoven, Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, ging de Ministerraad akkoord met de gunning van een overheidsopdracht (*) aan de firma Digital Age Design voor de ondersteuning bij analyse en de uitwerking van de verdere evolutie van het statische federale portaal.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, en de heer Peter Vanvelthoven, Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, ging de Ministerraad akkoord met de gunning van een overheidsopdracht (*) aan de firma Digital Age Design voor de ondersteuning bij analyse en de uitwerking van de verdere evolutie van het statische federale portaal.

De portaalsite van de federale overheid moet inderdaad zijn informatieaanbod uitbreiden. Dankzij deze opdracht zullen ook de functionaliteiten van het systeem worden verruimd. (*) in het kader van de begrotingsdiscipline opgelegd door de Minister van Begroting in een omzendbrief van 6 maart 2003.