16 feb 2007 16:00

Federale raad voor de meerwaardeneconomie

Aanwijzing van de organisaties uit de sociale economie die kandidaten mogen voorstellen voor de Federale raad voor de meerwaardeneconomie

Aanwijzing van de organisaties uit de sociale economie die kandidaten mogen voorstellen voor de Federale raad voor de meerwaardeneconomie

Op voorstel van minister van Begroting en Consumentenbescherming Freya Van den Bossche en staatssecretaris voor Duurzame ontwikkeling en Sociale economie Els Van Weert keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de sociale economie-organisaties aanwijst die kandidaten mogen voorstellen voor de Federale raad voor de meerwaardeneconomie. De ministerraad richtte op 20 juli 2006 de Federale raad voor de meerwaardeneconomie op om: - de sector van de meerwaardeneconomie te vertegenwoordigen bij de federale staat, - advies te geven over de voorbereiding van het federale beleid inzake meerwaardeneconomie, - de federale staat te adviseren tijdens de uitvoering van strategieën en maatregelen om de meerwaardeneconomie te ondersteunen, - studies voor te stellen over alle domeinen van de meerwaardeneconomie. De Raad bestaat uit een voorzitter, 27 stemgerechtigde leden en 23 leden met raadgevende stem. Het ontwerp duidt de sociale economie-organisaties aan die voorstellen kunnen doen voor de invulling van de mandaten die de sector van de sociale economie vertegenwoordigen: - drie koepelorganisaties voor de sociale economie uit de drie gewesten, - vier organisaties voor tewerkstellingsprojecten binnen de sociale economie: overlegplatformen voor de sector van de invoegbedrijven in de drie gewesten en een federatie uit de Duitstalige gemeenschap, - drie koepelorganisaties voor beschutte werkplaatsen, - twee koepelorganisaties voor buurt- en nabijheidsdiensten: een uit Vlaanderen en een uit Wallonië, - twee Brusselse organisaties voor de coöperatieven die op nationaal niveau werken, - drie organisaties voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen in België - sociale economie-organisaties verbonden aan een bepaalde sector of activiteit. Vier leden worden gekozen uit de dubbele lijst die de aangewezen organisaties opstellen.