19 dec 2003 16:00

Federale raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd houdende administratief en geldelijk statuut van de Voorzitter van de Federale raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude alsook van de leden van het Federale coördinatiecomité.

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd houdende administratief en geldelijk statuut van de Voorzitter van de Federale raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude alsook van de leden van het Federale coördinatiecomité.

De Federale raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude werd opgericht (*) teneinde de samenwerking te verbeteren tussen de sociale inspectiediensten en te zorgen voor een betere samenhang in het toepassingsbeleid van de sociale wetgeving. Het ontwerp zal bij hoogdringendheid worden voorgelegd aan het advies van de Raad van State. (*) bij de wet van 3 mei 2003.