27 apr 2007 17:00

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Ontslagen en benoemingen bij de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Ontslagen en benoemingen bij de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling hernieuwt en de leden vervangt. (wijziging van kb van 5 april 2006) Het voorstel van minister van Begroting Freya Van den Bossche en staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Els Van Weert verleent eervol ontslag aan: - Mevr. Irène Dekelper, vertegenwoordigster van de werknemersorganisaties, - Mevr. Thérèse Snoy, vertegenwoordigster van de niet-gouvernementele organisaties bevoegd voor milieubescherming, - De heer Geert Fremout, vertegenwoordiger van de niet-gouvernementele organisaties bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking. Het benoemt als leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling: - De heer Geert Vancronenburg, vertegenwoordiger van de werkgeversorganisaties, - De heer Mathieu Michel, vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties, - Mevrouw An Heyerick, vertegenwoordigster van de niet-gouvernementele organisaties bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking, - Mevr. Jacqueline Miller, vertegenwoordigster van de niet-gouvernementele organisaties bevoegd voor milieubescherming.