07 feb 2003 16:00

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO).

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO).

Het gaat meer bepaald om de vervanging van de vertegenwoordiger van de organisaties die actief zijn op het vlak van milieubescherming binnen de FRDO. De heer Roland Moreau, ontslagnemend, wordt vervangen door de heer Wendel Trio, als lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. De vertegenwoordigster van minister Durant, mevrouw Véronique Cnudde, wordt vervangen door de heer Marc Roman, verantwoordelijke van de Directie Mobiliteit bij de FOD Mobiliteit en Vervoer.