14 feb 2003 16:00

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO).

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO).

Het gaat meer bepaald om de vervanging van de vertegenwoordigster van de niet-gouvernementele organisaties bevoegd inzake milieubescherming binnen de FRDO. Mevrouw Thérèse Snoy, ontslagnemend, wordt vervangen door de heer Denis Van Eeckhout, als lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.