19 mei 2022 10:53

Federale staatsschuld per eind april 2022

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld 

Per einde april 2022 bedroeg de schuld van de federale Staat 461,267 miljard euro. De federale staatsschuld is in april dan ook met 1,09 miljard euro afgenomen.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld af met 6,52 miljard euro, tot 444,772 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van april bedroeg -6,491 miljard euro.

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in april 2022 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld steeg in april 2022 met 0,23 jaar tot 10,38 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten licht toenam tot 1,32%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 13,95% en 37,34%.