15 sep 2023 11:08

Federale staatsschuld per eind augustus 2023

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld:                                                                

Per eind augustus 2023 bedroeg de schuld van de federale staat 493,554 miljard euro. De federale staatsschuld is daarmee in augustus met 4,28 miljard euro toegenomen.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld af met 3,48 miljard euro, tot 471,10 miljard euro. Het Agentschap wijst erop dat die daling het gevolg was van de ontvangst van de gelden voor de Staatsbons waarop de beleggers via het Grootboek wensten in te schrijven. Die Staatsbons werden pas op 4 september in de schuld opgenomen. Voor de situatie van eind september zal de netto-schuld zowel rekening houden met de ontvangen sommen voor de nieuwe Staatsbons, als met de schuld in de vorm van die Staatsbons.

Het netto te financieren saldo van augustus bedroeg dan ook -3,48 miljard euro.

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in augustus 2023 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld steeg met 0,10 jaar tot 10,84 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten met 0,02% toenam, tot 1,75%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 12,36% en 40,45%.