11 feb 2022 11:38

Federale staatsschuld per eind januari 2022

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld 

Per eind januari 2022 bedroeg de schuld van de federale Staat 454,993 miljard euro. Bijgevolg is de federale staatsschuld in de voorbije maand met 1,739 miljard euro toegenomen.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld echter af met 1,355 miljard euro, tot 438,957 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van januari bedroeg -1,320 miljard euro.

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in januari 2022 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld steeg in januari 2022 met 0,07 jaar tot 10,15 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten stabiel bleef op 1,43%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 14,54% en 38,83%.