12 aug 2021 18:10

Federale staatsschuld per eind juli 2021

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld :

Per einde juli 2021 bedroeg de schuld van de federale Staat 452,825 miljard euro. Daarmee is de federale staatsschuld met 1,642 miljard euro gestegen ten opzichte van juni 2021.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld in juli af met 1,927 miljard euro, tot 429,976 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van de maand juli 2021 bedroeg -1,933 miljard euro.

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in juli 2021 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld steeg in juli 2021 met 0,10 jaar tot 10,38 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten daalde tot 1,57%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 12,84% en 37,96%.