12 jul 2021 16:12

Federale staatsschuld per eind juni 2021

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld:

Per einde juni 2021 bedroeg de schuld van de federale staat 451,183 miljard euro. Daarmee is de federale staatsschuld met 9,235 miljard euro gestegen ten opzichte van mei 2021. Die federale staatsschuld beliep per einde mei 441,948 miljard euro en niet 441,937 miljard euro zoals vorige maand gemeld: door een informaticaprobleem werd de schuld op korte termijn inderdaad met 10,545 miljoen euro onderschat. De bijgevoegde evolutie van de federale staatsschuld in juni 2021 vertrekt van het correcte cijfer voor de maand mei.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld in juni toe met 4,680 miljard euro, tot 431,902 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van de maand juni 2021 bedroeg 4,713 miljard euro.

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in juni 2021 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld steeg in juni 2021 met 0,10 jaar tot 10,28 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten daalde tot 1,58%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 13,03% en 37,58%.