12 apr 2022 15:35

Federale staatsschuld per eind maart 2022

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld 

Per einde maart 2022 bedroeg de schuld van de federale Staat 462,355 miljard euro. De federale staatsschuld is in maart dan ook met 1,06 miljard euro afgenomen.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld echter toe met 8,32 miljard euro, tot 451,295 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van maart bedroeg 8,280 miljard euro.

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in maart 2022 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld daalde in maart 2022 met 0,19 jaar tot 10,15 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten gevoelig daalde tot 1,29%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 14,51% en 38,00%.