10 nov 2021 20:32

Federale staatsschuld per eind oktober 2021

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld  

Per eind oktober 2021 bedroeg de schuld van de federale staat 449,451 miljard euro. Daarmee is de federale staatsschuld met 1,054 miljard euro gedaald ten opzichte van september 2021.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) daalde de federale staatsschuld in oktober met 842 miljoen euro, tot 437,262 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van de maand oktober 2021 bedroeg - 843 miljoen euro.

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in oktober 2021 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld daalde in oktober 2021 met 0,05 jaar tot 10,15 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten licht steeg tot 1,44%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 13,59% en 39,27%.