16 nov 2023 12:20

Federale staatsschuld per eind oktober 2023

Per eind oktober 2023 bedroeg de schuld van de federale staat 507,082 miljard euro. De federale staatsschuld is daarmee in oktober met 5,20 miljard euro afgenomen.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld toe met 579 miljoen euro, tot 481,96 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van oktober bedroeg 494 miljoen euro.

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in oktober 2023 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld steeg met 0,03 jaar tot 10,68 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten met 0,04% toenam, tot 1,86%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 12,87% en 40,64%.