13 okt 2023 10:43

Federale staatsschuld per eind september 2023

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld:

                                                                                                                               

Per eind september 2023 bedroeg de schuld van de federale staat 512,282 miljard euro. De federale staatsschuld is daarmee in september met 18,73 miljard euro toegenomen. 

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld toe met 10,28 miljard euro, tot 481,38 miljard euro. Het Agentschap wijst erop dat die verhoging het gevolg was van de uitgifte van de Staatsbons op 1 jaar die pas op 4 september in de schuld opgenomen werden.

Het netto te financieren saldo van september bedroeg 10,68 miljard euro.

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in september 2023 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld daalde met 0,19 jaar tot 10,65 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten met 0,07% toenam, tot 1,82%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 12,28% en 40,47%.