16 sep 2022 15:19

Federale staatsschuld per einde augustus 2022

Per einde augustus 2022 bedroeg de schuld van de federale Staat 474,151 miljard euro. De federale staatsschuld is daarmee met 4,68 miljard euro toegenomen tegenover juli.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld toe met 5,07 miljard euro, tot 452,665 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van augustus bedroeg -5,064 miljard euro.

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in augustus 2022 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld nam in augustus 2022 met 0,14 jaar af tot 10,43 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten gelijk bleef (1,37%). De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 12,87% en 36,32%.