11 jan 2023 15:46

Federale staatsschuld per einde december 2022

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld:

                                                                                                                               

Per einde december 2022 bedroeg de schuld van de federale staat 470,612 miljard euro. De federale staatsschuld is daarmee met 130,4 miljoen euro toegenomen tegenover november.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld eveneens toe, met 639,3 miljoen euro, tot 460,323 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van december bedroeg 503,1 miljoen euro (in het nadeel van de Schatkist).

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in december 2022 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld daalde in december 2022 met 0,03 jaar tot 10,32 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten met 0,02% steeg  tot 1,43%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 13,22% en 36,89%.