14 mrt 2023 12:53

Federale staatsschuld per einde februari 2023

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld:

                                                                                                                               

Per einde februari 2023 bedroeg de schuld van de federale staat 481,210 miljard euro. De federale staatsschuld is daarmee met 6,85 miljard euro toegenomen tegenover januari.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld met 7,37 miljard euro toe, tot 468,612 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van februari bedroeg 7,37 miljard euro (in het nadeel van de Schatkist).

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in februari 2023 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld steeg in februari met 0,13 jaar tot 10,52 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten met 0,02% steeg  tot 1,54%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 13,29% en 36,82%. Beide risico’s bleven zo goed als onveranderd tegenover de waarden van januari.