13 feb 2023 18:38

Federale staatsschuld per einde januari 2023

Per einde januari 2023 bedroeg de schuld van de federale staat 474,361 miljard euro. De federale staatsschuld is daarmee met 3,75 miljard euro toegenomen tegenover december.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld ook toe, met 923 miljoen euro, tot 461,246 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van januari bedroeg 923 miljoen euro (in het nadeel van de Schatkist).

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in januari 2023 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld steeg in januari met 0,07 jaar tot 10,39 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten met 0,09% steeg  tot 1,52%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 13,28% en 36,88%.