12 aug 2022 14:47

Federale staatsschuld per einde juli 2022

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld:

Per einde juli 2022 bedroeg de schuld van de federale staat 469,470 miljard euro. De federale staatsschuld is daarmee met 2,11 miljard euro afgenomen in de loop van de maand juli.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld af met 3,59 miljard euro, tot 447,593 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van juli bedroeg -3,600 miljard euro.

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in juli 2022 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld nam in juli 2022 toe met 0,15 jaar tot 10,54 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten toenam tot 1,37%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 12,96% en 36,38%.