15 apr 2024 15:33

Federale staatsschuld per einde maart 2024

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld:

              

Per einde maart 2024 bedroeg de schuld van de federale staat 522,771 miljard euro. De federale staatsschuld is daarmee met 2,11 miljard euro toegenomen tegenover februari.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld in maart toe met 8,10 miljard euro, tot 500,534 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van maart bedroeg 8,579 miljard euro.

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in maart 2024 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld daalde met 0,12 jaar tot 10,56 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten met 0,01% afnam, tot 1,91%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 14,87% en 39,68%.