11 nov 2022 15:40

Federale staatsschuld per einde oktober 2022

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld

Per einde oktober 2022 bedroeg de schuld van de federale Staat 467,334 miljard euro. De federale staatsschuld is daarmee met 1,27 miljard euro afgenomen tegenover september.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld eveneens af, met 1,06 miljard euro, tot 455,126 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van oktober bedroeg 1,062 miljard euro (in het voordeel van de Schatkist).

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in oktober 2022 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld steeg in oktober 2022 met 0,07 jaar tot 10,52 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten met 0,02% steeg  tot 1,36%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 12,79% en 36,43%.