08 sep 1995 17:00

Federale vertegenwoordiging bij het Overlegcomité en bij de Samenwerki
ngscommissie