27 apr 2007 17:00

Federale wetenschappelijke instellingen

Hervorming van het statuut van het personeel van de federale wetenschappelijke instellingen

Hervorming van het statuut van het personeel van de federale wetenschappelijke instellingen

Minister van Wetenschapsbeleid Marc Verwilghen legde de ministerraad vier ontwerpen van koninklijk besluit voor die het statuut van het personeel van de federale wetenschappelijke instellingen hervormen. De hervorming sluit aan op de invoering van de nieuwe loopbaan van niveau A. Het eerste ontwerp vormt de basis voor de hervorming. Het wijzigt het statuut van de federale wetenschappelijke instellingen en integreert het nieuwe financiële en administratieve kader erin. Het tweede ontwerp vervangt de huidige leidinggevende functies door mandaatfuncties en integreert ze in het nieuwe statuut. Daarvoor wordt de bestaande regeling van mandaten in de wetenschappelijke instellingen in een coherente regeling gegoten. Het derde en vierde ontwerp herzien fundamenteel het statuut van het wetenschappelijk personeel dat van 1965 dateert. Die hervorming sluit ook aan bij de algemene hervorming van het statuut voor de federale openbare diensten en de grondige wijziging van de loopbaan van personeelsleden van niveau A.