24 okt 2003 17:00

FEDICT

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, en de heer Peter Vanvelthoven, Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, gaf de Ministerraad toelating aan FEDICT (*) om aan de heer Leslie Goossens, van de firma AOS, een overeenkomst als project-coördinator informatie-architecturen toe te kennen.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, en de heer Peter Vanvelthoven, Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, gaf de Ministerraad toelating aan FEDICT (*) om aan de heer Leslie Goossens, van de firma AOS, een overeenkomst als project-coördinator informatie-architecturen toe te kennen.

De heer Leslie Goossens werd sedert 1 mei 2003 ter beschikking gesteld van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. Hij zal worden ingezet bij FEDICT om hulp te bieden bij de opbouw van de "Shared Services". (*) Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie