03 dec 2004 16:00

Fedra

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, stemde de Ministerraad in met de verlenging voor het jaar 2005 van de overeenkomst met de onderneming F-Twee uit Gent voor het realiseren, het drukken en het verzenden van het tijdschrift Fedra, bestemd voor alle statutaire en contractuele personeelsleden van de federale overheid en voor een beperkt aantal externe doelgroepen.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, stemde de Ministerraad in met de verlenging voor het jaar 2005 van de overeenkomst met de onderneming F-Twee uit Gent voor het realiseren, het drukken en het verzenden van het tijdschrift Fedra, bestemd voor alle statutaire en contractuele personeelsleden van de federale overheid en voor een beperkt aantal externe doelgroepen.

Het tijdschrift Fedra heeft als opdracht op kritische en constructieve manier de ambtenaren te informeren over wat er leeft binnen de federale overheid. Fedra verschijnt tien maal per jaar en elke editie kent een oplage van 92.000 exemplaren. De resultaten van een onderzoek naar de graad van tevredenheid van het personeel plaatsen Fedra op de eerste plaats van de communicatiekanalen die de federale ambtenaren raadplegen (76%). Het gaat om de tweede verlenging van de opdracht. De uitgave voor het jaar 2005 wordt geschat op 952.850,40 euro, BTW inbegrepen.