20 nov 2009 10:53

Fietsvergoeding

Vrijstelling van sociale bijdragen voor de fietsvergoeding

Vrijstelling van sociale bijdragen voor de fietsvergoeding

De vrijstelling van sociale bijdragen voor de fietsvergoeding, wordt aangepast in verhouding met de verhoging van de fiscale vrijstelling die de ministerraad in het kader van het relanceplan heeft goedgekeurd (*). De ministerraad heeft hierover op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (**).

De fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer werd verhoogd tot 0,20 cent per kilometer. De vrijstelling van de bijdrage voor sociale zekerheid wordt hier verhoudingsgewijs aan aangepast.   

(*) Economische herstelwet van 27 maart 2009.

(**) ontwerp van kb tot wijzigiging van het kb van 29 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.