08 jun 2017 16:00

Fin Shop opent zijn deuren in Bornem

Op donderdag 8 juni 2017 werd de nieuwe Fin Shop in Bornem officieel geopend. “Na het succes van de Fin Shop in Haren bij Brussel, is het logisch dat er ook een Fin Shop wordt geopend in Vlaanderen en Wallonië. De Regie der Gebouwen huurt in Bornem een gebouw dat beantwoordt aan de behoeften van de FOD Financiën. De inrichting van een winkel en een verkoopzaal werd gefinancierd door de Regie der Gebouwen”, aldus Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.

Nieuwe Fin Shops in Vlaanderen en Wallonië

In 2010 werd in Haren (ten noorden van Brussel) een nieuwe Fin Shop geopend waar de Fod Financiën de in beslag genomen goederen kan opslaan en te koop aanbieden. In navolging van het succes van de Fin Shop werd beslist om een soortgelijk opslag-en verkoopcentrum op te richten in Vlaanderen en Wallonië. Deze nieuwe Fin Shops moeten leiden tot een optimalisatie van de organisatiestructuur en infrastructuur en tot het verhogen van de niet-fiscale inkomsten van de FOD Financiën.
 

Specifieke eisen

De Patrimoniumdiensten van de Fod Financiën hadden nood aan zowel een opslagruimte voor goederen, voor 200 voertuigen en een specifieke ruimte voor oliën en batterijen. Voor een deel van de gevraagde opslagruimte kan wel gebruik worden gemaakt van de gedecentraliseerde opslagruimte in Brugge. Verder was er nood aan een winkelruimte en een verkoopzaal.

Omdat er geen federaal gebouw beantwoordde aan deze specifieke eisen, prospecteerde de Regie der Gebouwen de vastgoedmarkt in Vlaanderen.
 

Keuze voor Bornem

Finaal werd de meest geschikte locatie geselecteerd en een deel van een leegstaande bedrijfshal gelegen Industrieweg 18 in Bornem gehuurd. Deze locatie is goed bereikbaar met de wagen via de A12 en E17 als met het openbaar vervoer. Er is een rechtstreekse busverbinding met het station van Bornem. Langs de industrieweg zijn ongeveer 150 parkeerplaatsen beschikbaar voor de bezoekers.

In Wallonië wordt op 15 juni 2017 een nieuwe Fin Shop geopend in Gembloux.
 

Het complex

De totale kantooroppervlakte omvat zowel kantoren voor het administratief en logistieke personeel als een onthaalruimte en een wachtzaal. Bij de inrichting werd de oppervlaktenorm van 13,5 m²/gecorrigeerde VTE gevolgd voor de kantoorruimtes.

In het complex worden 8 aaneengrenzende magazijnunits gehuurd.
 

Aanpassingswerken

De eigenaar van het complex heeft de basisuitrusting van het gebouw structureel verbeterd door het verwijderen van scheidingswanden en de vernieuwing van lichtstraten in de magazijnen. De kantoren zelf zijn volledig vernieuwd (dak, trappen, vloeren, ramen, douches, enz).

De Regie der Gebouwen financierde specifieke inrichtingswerken zoals het plaatsen van wanden in de kantoren, beveiligingswerken en databekabeling en creëerde een winkel en verkoopzaal (576 m²) in één van de magazijnen.
 

Wat wordt er verkocht?

In de Fin Shop in Bornem zullen goederen worden verkocht die afkomstig zijn uit het privédomein van de overheid en die niet langer gebruikt worden. Dit kunnen zowel kantoormeubelen, informaticamateriaal, gsm’s, kledij en huishoudtoestellen zijn. Er zullen ook openbare verkopen worden georganiseerd van goederen die in beslag zijn genomen. De winkel in Bornem zal goederen uit de provincies Antwerpen, Limburg en Oost- en West-Vlaanderen te koop aanbieden.
 

Technische fiche

Adres: Industrieweg 18, 2880 Bornem
Eigenaar: Montea Comm. VA
Huurder : Regie der Gebouwen
Gebruiker: FOD Financiën
Aannemer inrichtingswerken door Regie der Gebouwen: Buyse Projects (Lokeren)
Bruto-oppervlakte: 8757 m² opslagruimte (waarvan 576 m² winkel en verkoopzaal), 588 m² kantoorruimte, 37 autostaanplaatsen in open lucht
Duur van de werken: april 2016 - december 2016
Totale investering Regie der Gebouwen: 321.289 euro incl. btw
Jaarlijkse huurprijs: € 398.265 incl. btw
Huurtermijn: januari 2016 (huurcontract voor 9 jaar met mogelijkheid tot verlenging)