14 okt 2022 19:13

Financiële bijdrage voor de Federale Politie naar aanleiding van de crisis in Oekraïne

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met een herverdeling van de interdepartementale provisie Oekraïne ten voordele van de Federale Politie.

De beheersing van de Russisch-Oekraïense crisis heeft geleid tot extra kosten op de personeels-, werking- en investeringsenveloppe van de Federale Politie. 

Om de opdrachten in verband met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne optimaal te kunnen blijven uitvoeren, wenst de Federale Politie een beroep te doen op de interdepartementale provisie Oekraïne om de meerkosten in verband met de oorlog te dekken.

De staatssecretaris voor Begroting wordt gemachtigd om een herverdelingsbesluit aan te nemen alsook de latere koninklijke besluiten betreffende het saldo.