08 dec 2006 16:00

Financiële criminaliteit

Personeel van FOD Financiën ingezet in de strijd tegen de financiële criminaliteit

Personeel van FOD Financiën ingezet in de strijd tegen de financiële criminaliteit

De ministerraad keurde verschillende ontwerpen goed over de inzet van personeel van FOD Financiën in de strijd tegen de financiële criminaliteit. De ontwerpen zijn een voorstel van minister van Financiën Didier Reynders. De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels vaststelt, volgens welke men de ambtenaren van de fiscale overheidsdiensten bij de Federale politie kan inzetten. Ze staan de Federale politie bij in de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminaliteit. Het aantal ambtenaren dat men kan inzetten is verhoogd van 12 tot 16. De ministerraad keurde daarnaast een ontwerp van koninklijk besluit goed dat bepaalt hoe men ambtenaren van de fiscale overheidsdiensten ter beschikking kan stellen van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur. Het is de bedoeling dat ze hen bijstaan in de uitoefening van hun taken. Het ontwerp brengt het aantal ambtenaren die men ter beschikking kan stellen van 16 op 18. Zo kunnen ze een extra Nederlandstalige en een Franstalige ambtenaar in het ambtsgebied van het Hof van beroep van Brussel inzetten. De ontwerpen voeren de aanpassingen uit die nodig zijn om op preventief en repressief vlak met een multidisciplinaire en flexibele aanpak de financiële criminaliteit doeltreffend te bestrijden. Ze houden rekening met de nieuwe organisatiestructuur die na de oprichting van FOD Financiën het licht zag en met de invoering van de evaluatiecycli in de federale overheidsdiensten.