20 jul 2005 17:00

Financiële hulp veiligheid

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlenging van de financiële hulp van de staat aan bepaalde gemeenten op het vlak van de veiligheid en de inbraakpreventie.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlenging van de financiële hulp van de staat aan bepaalde gemeenten op het vlak van de veiligheid en de inbraakpreventie.

Het ontwerp verlengt de steun aan bepaalde gemeenten voor veiligheid en inbraakpreventie voor het jaar 2005. Dankzij deze steun kunnen de gemeenten hun inwoners inbraakpremies geven, een financiële stimulans voor de burgers om preventieve technische maatregelen tegen inbraak te nemen. De inwoners van 66 gemeenten kunnen een premie ontvangen van maximum 250 euro. Ze omvat een gedeelte van de kosten voor de beveiliging van hun woning. De premies worden voor een derde gefinancierd door de gemeente en voor twee derde door de federale overheid. Dat premiestelsel wordt jaarlijks verlengd en jaarlijks wordt een bedrag van 10.000.000 BEF voorzien bij het Veiligheidsfonds.