23 okt 2008 13:39

Financiële maatregelen

Bescherming van deposito's

Bescherming van deposito's

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een koninklijk besluit goedgekeurd over de bescherming van de deposito's en de uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen voor de bevordering van de financiële stabiliteit.

Het ontwerp verhoogt de bescherming van spaardeposito's tot 100.000 euro en voert voor de verzekeringsproducten van tak 21 dezelfde bescherming in. Het gaat om de schadevergoeding die het beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten kan toekennen aan bepaalde klanten wanneer een kredietinstelling of beleggingsonderneming in gebreke blijft. 

Het ontwerp bepaalt ook dat de verzekeringsondernemingen op vrijwillige basis kunnen toetreden tot het Beschermingsfonds dat wordt opgericht bij de deposito- en Consignatiekas.