12 mrt 2004 16:00

Financiële ondersteuning van de Palestijnse delegatie in Brussel

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de toekenning van financiële steun aan de Palestijnse delegatie in Brussel, dit in het kader van het vredesproces in het Midden-Oosten. Het gaat hier om een bedrag van 50.000 ?.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de toekenning van financiële steun aan de Palestijnse delegatie in Brussel, dit in het kader van het vredesproces in het Midden-Oosten. Het gaat hier om een bedrag van 50.000 ?.

In de context van het vredesproces is het van belang dat Palestina in Brussel een actieve aanwezigheidspolitiek kan voeren en contacten kan hebben met de Belgische regering, de Europese Unie en de internationale organisaties die hun zetel in onze hoofdstad hebben.