27 sep 2002 17:00

Financiële steun voor Burundi

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en van de heer Eddy Boutmans, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, ging de Ministerraad akkoord met de toekenning van uitzonderlijke financiële steun voor de betaling van achterstallig loon van het onderwijzend personeel in Burundi.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en van de heer Eddy Boutmans, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, ging de Ministerraad akkoord met de toekenning van uitzonderlijke financiële steun voor de betaling van achterstallig loon van het onderwijzend personeel in Burundi.

Deze steun bedraagt 4 miljard Burundese frank (min of meer 4 miljoen euro). Dit bedrag zal aangerekend worden op de omslag van 12 miljoen euro die door België aan de Republiek van Burundi werd beloofd, ter gelegenheid van de Conferentie van de Donoren in Parijs en bevestigd in Genève. Het is de bedoeling de nieuwe overgangsregering te helpen om de sociaal-economische ontwikkeling van het land terug op gang te brengen.