14 jul 2023 17:39

Financiële tegemoetkoming aan geconventioneerde zorgverleners

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed over de toekenning van een financiële tegemoetkoming aan volledig geconventioneerde zorgverleners.

In de begroting geneeskundige verzorging voor 2023 werd een maatregel opgenomen die voorziet in een structurele kostencompensatie voor zorgverleners die volledig zijn toegetreden tot de akkoorden of overeenkomsten waarbij tarieven en honoraria worden vastgesteld.

Er wordt voorgesteld om de globale enveloppe van 100 miljoen te verdelen via een getrapt systeem:

Eerst zal de verdeling van het globale bedrag tussen de sectoren plaatsvinden:

  • de helft van de enveloppe wordt toegekend op basis van een gelijk bedrag per volledig geconventioneerde zorgverlener die aan de activiteitsdrempel voldoet, ongeacht de sector
  • de andere helft wordt verdeeld over de betrokken sectoren op basis van het aantal zorgverleners die aan de activiteitsdrempel voldoet

Vervolgens zal elk deelbedrag binnen de betrokken sector gelijkmatig verdeeld worden tussen de volledig geconventioneerde zorgverleners die aan de activiteitsdrempel voldoen.

De premies zullen waar mogelijk automatisch worden uitbetaald, zonder voorafgaande aanvraag.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.