13 sep 2013 16:47

Financiële tegemoetkoming voor de Algemene Unie der Verpleegkundigen van België

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx om een financiële bijdrage aan de Algemene Unie der Verpleegkundigen van België toe te kennen in het kader van het aantrekkelijkheidsplan van het beroep van de verpleegkundigen.

De ministerraad trekt in 2013, 350 000 euro uit voor de Algemene Unie der Verpleegkundigen van België. De financiering betreft de werkingskosten van de unie en de verenigingen van verpleegkundigen die ervan deel uitmaken voor de deelname en de voorbereiding van vergaderingen en voor het overleg over de uitoefening van het beroep. De ministerraad kan bij koninklijk besluit financiële steun verlenen voor initiatieven die het beroep van verpleegkundige ondersteunen op het vlak van de werkomstandigheden, de opleiding, de kwalificatie, de vergoeding en die ook de kwaliteit van de zorg en het overleg met andere professionelen stimuleren.

ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de Algemene Unie der verpleegkundigen van België