13 sep 2013 16:49

Ministerraad van 13 september 2013

De ministerraad vergaderde op vrijdag 13 september 2013 onder het voorzitterschap van eerste minister Elio Di Rupo in de Wetstraat 16.

Na de ministerraad stelde eerste minister Elio Di Rupo de belangrijkste beslissingen van de ministerraad voor. De ministerraad heeft de hervorming van de Raad van State definitief goedgekeurd. Die hervorming zal de werking verbeteren en het formalisme van de procedure verminderen. Burgers en instellingen kunnen een beroep doen op de Raad van State via een eenvoudigere procedure en de rechtspraak wordt toegankelijker. De regering heeft ook een regeling voor de private veiligheid uitgewerkt. De controle op de aflevering van vergunningen aan veiligheidsfirma's wordt versterkt. Daarnaast kan de regering op een soepele manier een beroep doen op bekwame veiligheidsfirma's.