13 sep 2013 16:47

Diverse bepalingen over kmo's - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing en op voorstel van de minister van Zelfstandigen en KMO's Sabine Laruelle twee voorontwerpen van wet goed met diverse bepalingen over kmo's.

Deze voorontwerpen gaan over de volgende maatregelen:

  • de vereiste dat de diploma's van accountant of belastingsconsulent moeten afgeleverd worden door een onderwijsinstelling die erkend is door de Koning wordt opgeheven
  • de bescherming van de hoofdverblijfplaats wordt uitgebreid tot zelfstandigen in bijberoep en actieven na pensioen
  • het statuut van de s-bvba wordt verbeterd

De ontwerpen zijn aangepast aan het advies van de Raad van State.