13 sep 2013 16:47

Vormingsopdracht van Defensie voor het International Peace Support Training Center in Kenia

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een  vormingsopdracht van Defensie in het International Peace Support Training Center in Kenia uit te voeren.

Een militair zal begin november gedurende twee weken een vorming verlenen in het kader van de cursus Human Rights in Peace Support Operations bij het International Peace Support Training Center in Kenia. Het centrum draagt bij tot de vorming van officieren van de East-African Stand-by brigade die troepen verzamelt uit een tiental Oost-Afrikaanse landen in het kader van de African Peace and Security Architecture.

Het statuut van de militair is: hulpverlening buiten het nationale grondgebied - kb 03, coëfficiënt 2.