13 sep 2013 16:47

Rapportering Optifed 2013

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en de Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert heeft de ministerraad op de hoogte gebracht van de voortgang van de optifed-projecten.

De ministerraad heeft kennis genomen van de voortgang van de optifed-projecten. De finale validering in de loop van 2013 leidde tot 12 clusters van projecten. Volgens een schatting zouden deze projecten voor de periode 2013-2018 een efficiëntiewinst van ongeveer 20,9 miljoen euro opleveren. De projecten zijn heel verscheiden: gaande van het BELINCOSOC-project voor de internationale samenwerking op het vlak van sociale bescherming tot de introductie van het nieuwe werken bij de federale overheidsdiensten.

Optifed heeft als doel duurzame besparingen te verwezenlijken en de werking van de federale overheid te verbeteren door te zorgen voor een intensere samenwerking tussen de verschillende overheidsdiensten.