12 sep 2013 18:04

Overheidsopdracht voor de FOD Financiën

De ministerraad stemt in met een overheidsopdracht voor de aanduiding van een ratingagentschap dat ratings opstelt voor alle schulduitgiftes van de Belgische staat.

De opdracht heeft enkel betrekking op de rating voor de privé- en publieke effecten van de Belgische staat in vreemde munt en euro, met een duur van één jaar of langer, met uitzondering van staatsbons.

De opdracht wordt toegekend aan het ratingagentschap dat de beste prijs biedt voor een periode van 24 maanden en kan een maal worden verlengd.