13 sep 2013 11:50

Regeling van de private en bijzondere veiligheid

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de bevoegdheden van de prive-bewakingsagenten als aanvulling op de taken van de politiediensten beter definieert.

Het ontwerp voorziet in maatregelen die fraude- of omzeilingsconstructies in de sector van de privé-bewaking moeten voorkomen. Daarnaast breidt het de mogelijkheden uit om op privé-bewakingsondernemingen een beroep te doen voor de bewaking van industrieterreinen en evenementen georganiseerd door de overheid.

Het voorontwerp wordt aan de Raad van State voorgelegd en wordt in tweede lezing opnieuw door de ministerraad besproken.

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid