13 sep 2013 16:48

Benoeming van de secretaris-generaal van Defensie

De ministerraad heeft haar akkoord verleend voor de benoeming van de heer Ludwig Van der Veken als secretaris-generaal van het ministerie van Landsverdediging.

De heer Ludwig Van Der Veken werd met een koninklijk besluit van 22 april 2010 benoemd als secretaris-generaal van het ministerie van Landsverdediging. De Raad van State had echter de benoeming geannuleerd aangezien hiervoor voorafgaand overleg binnen de ministerraad nodig was. Op basis van de gedetailleerde vergelijking van de titels en verdiensten van de kandidaten, heeft de minister van Landsverdediging beslist om de benoeming van de heer Ludwig Van Der Veken voor te stellen.