23 dec 2004 16:00

Financiering startbaanovereenkomsten

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het bedrag voor het jaar 2004 ter financiering van de startbaanovereenkomsten die van de globale projecten in de openbare sector deel uitmaken.

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het bedrag voor het jaar 2004 ter financiering van de startbaanovereenkomsten die van de globale projecten in de openbare sector deel uitmaken.

Op het begrotingsconclaaf van 6 oktober 2002 besliste men, om vanaf 2003 de middelen die de startbanen van de globale projecten in de openbare sector moeten financieren (federale overheid, gemeenschappen en gewesten) voor het grootste deel in de begroting van de sociale zekerheid onder te brengen. Men vertrouwde het beheer ervan toe aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). De RVA begrootte het benodigde bedrag in 2004 van het gedeelte bij de sociale zekerheid op 25,5 miljoen euro. Hiervan is 9,6 miljoen euro afkomstig uit het Globaal beheer. 15,9 miljoen euro komt uit de alternatieve financiering van de sociale zekerheid, meer bepaald uit het Toewijzingsfonds voor de bijdrage van de BTW aan de sociale zekerheid en aan het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie (voorafname op BTW-inkomsten).