12 mrt 2004 16:00

Financiering van BSE-testen

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de financiering van de opsporing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën (BSE) bij dieren.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de financiering van de opsporing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën (BSE) bij dieren.

Dit ontwerp is het concrete resultaat van de onderhandelingen met de landbouworganisaties rond de financiering van de BSE-testen. Het nieuwe voorstel is inhoudelijk gebaseerd op twee financieringsmechanismen: - een retributie van 10,7 ? per geslacht rund dat verplicht onderworpen is aan de BSE-test. Deze retributie wordt door het FAVV geïnd bij de exploitant van het slachthuis; - de financiering van het resterende deel, ten belope van 40 ? (incl. BTW), gebeurt via het FAVV. Het Agentschap zal hiertoe jaarlijks over een supplementair bedrag beschikken in haar nieuw financieringssysteem, via de heffingen ten laste van alle schakels in de voedselketen. Via dit financieringsmechanisme zal eveneens het openstaande saldo bij het BIRB (Belgisch Interventie- en Restitutiebureau) terugbetaald worden over een termijn van 15 jaar. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.